KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Rekrutacja

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)
.

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów, jeden kierunek prowadzony łącznie:
Architektura Krajobrazu oraz
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzące kierunek Weterynaria.

Aktualnie są 24 kierunki studiów.

W całej uczelni funkcjonuje 51 specjalności.

Informacje wydziałowe
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Wydział Leśny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Wydział Technologii Żywności Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Biotechnologia Architektura Krajobrazu

2014-07-01Zmiana nazwy Wydziału Ogrodniczego na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.
2014-07-01Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa.
2014-06-30informacja o Obozie Adaptacyjnym UR 2014 ...
2014-05-15

Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 rozpoczęła się 1 czerwca 2014 r.:

Przedłużono terminy rejestracji na studia stacjonarne I stopnia

Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia trwa do 24 sierpnia 2014 r.

2013-12-11

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2013-09-2323-27 września "Obóz Adaptacyjny dla studentów I roku" - Poznaj tajniki studiowania i strukturę Uczelni. Otwórz się na nowe znajomości i przeżyj niesamowitą przygodę.
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies