KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Rekrutacja

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)
.

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzące kierunek Weterynaria.

Aktualnie uruchomionych jest 26 kierunków studiów, w tym 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W całej uczelni funkcjonuje 55 specjalności.

Informacje wydziałowe
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Wydział Leśny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Wydział Technologii Żywności Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

2015-07-16

Ogłaszamy drugi i trzeci nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

2015-07-03WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA ODNOŚNIE WYBORU OPCJI "MATURA" W SYSTEMIE ERK
2015-06-22informacja o Obozie Adaptacyjnym UR 2015 ...
2014-07-01Zmiana nazwy Wydziału Ogrodniczego na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.
2014-07-01Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa.
2013-09-2323-27 września "Obóz Adaptacyjny dla studentów I roku" - Poznaj tajniki studiowania i strukturę Uczelni. Otwórz się na nowe znajomości i przeżyj niesamowitą przygodę.
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies