KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Rekrutacja

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)

Biuro Rekrutacji (informacje ogólne) tel. 12 662 42 74

Informacji o rekrutacji na poszczególnych wydziałach udzielają:

wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR)

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzące kierunek Weterynaria.

Aktualnie uruchomione są 32 kierunki studiów, w tym 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W całej uczelni funkcjonują 62 specjalności.

Informacje wydziałowe
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Wydział Leśny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Wydział Technologii Żywności Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies