KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Rekrutacja

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)
.

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzące kierunek Weterynaria.

Aktualnie są 26 kierunki studiów.

W całej uczelni funkcjonuje 51 specjalności.

Informacje wydziałowe
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Wydział Leśny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Wydział Technologii Żywności Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

2014-07-01Zmiana nazwy Wydziału Ogrodniczego na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.
2014-07-01Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa.
2014-06-30informacja o Obozie Adaptacyjnym UR 2014 ...
2013-09-2323-27 września "Obóz Adaptacyjny dla studentów I roku" - Poznaj tajniki studiowania i strukturę Uczelni. Otwórz się na nowe znajomości i przeżyj niesamowitą przygodę.
2013-06-18Kurs rysunku odręcznego przygotowujący do studiów i egzaminów wstępnych...
2012-06-20Dwa projekty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2. Projekty dotyczą tzw. kierunków zamawianych, które zostaną zorganizowane przez Uczelnię.
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies