KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH:
rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

KIERUNKI: Biogospodarka, Ekonomia, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Ochrona Środowiska, Rolnictwo

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków

Studia stacjonarne i niestacjonarne:
pok. 235 (II piętro), tel.: 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@ur.krakow.pl
Godziny pracy: pn-pt godz. 10.00 - 14.00

KIERUNEK: Leśnictwo

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Leśny
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

Studia stacjonarne:
e-mail: wlrekrutacja.st@ur.krakow.pl
pokój 316 (III piętro)

tel. 12 662 51 09
tel. 12 662 50 76
tel. kom: 884 330 361


www.les.ur.krakow.pl/rekrutacja
Godziny pracy: pn-pt. godz. 10.00 do 14.00

Studia niestacjonarne
e-mail: wlrekrutacja.ni@ur.krakow.pl
pokój 304 (III piętro),

tel. 12 662 53 66
tel. 12 662 51 14

www.les.ur.krakow.pl/rekrutacja
Godziny pracy: pn-pt. godz. 10.00 do 14.00

KIERUNKI: Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe, Zootechnika

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

pok. 009, tel. 12 662 41 76
e-mail: rekrutacja.whibz@ur.krakow.pl
Godziny pracy: 26 lutego - 3 marca: godz. 9.00-15.00
6-10 marca: godz. 10.00-13.00

KIERUNEK: Inżynieria Środowiska

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

Studia stacjonarne:
pok. 520A
e-mail: dhyzy@ar.krakow.pl tel. 12 662 41 22,
Godziny pracy: 10.00 - 13.00

Studia niestacjonarne:
pok. 432A (IV piętro)
e-mail: j.czarnecki@ur.krakow.pl tel. 12 662 40 61,
Godziny pracy: 10.00 - 14.00, przyjmowanie dokumentów 9-10 marca, al. Mickiewicza 24/28, pok. 432a (IV piętro)

KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253c
30-149 Kraków

Studia stacjonarne
pok. 237, tel. 12 662 45 16
e-mail: rekrutacja.geodezja@ur.krakow.pl
Godziny pracy:10.00 - 14.00
Dokumenty będą przyjmowane na ul. Balickiej 253a pok. 237

Studia niestacjonarne:
ul. Balicka 253a, pok. 221, 115
30-149 Kraków
tel. 12 662 45 39, 12 662 45 03
e-mail: rekrutacja.gik@ur.krakow.pl
Godziny pracy: pn-pt: 9.00 - 13.00, przyjmowanie dokumentów 9-10 marca, ul. Balicka 253a, pok. 221

KIERUNEK: Gospodarka Przestrzenna

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

Studia stacjonarne
pok. 244, tel. 12 662 41 32
e-mail k.krol@ur.krakow.pl
Godziny pracy: 10.00 - 13.00
Dokumenty będą przyjmowane na Al. Mickiewicza 24/28 pok. 244

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253a, 30-198 Kraków

Studia niestacjonarne
pok. 115, 221, tel. 12 662 45 03, 12 662 45 39
e-mail: rekrutacja.gp@ur.krakow.pl
Godziny pracy: pn-pt: 9.00 - 13.00, przyjmowanie dokumentów 9-10 marca, ul. Balicka 253a, pok. 115

KIERUNEK: Inżynieria i Gospodarka Wodna

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

Studia stacjonarne:
pok. 248a (IIp.), tel. 12 662 41 24,
e-mail: rmklimek@cyf-kr.edu.pl
Godziny pracy: 10.00 - 13.00

KIERUNEK: Architektura Krajobrazu

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253a
30-059 Kraków

Studia stacjonarne
pok. 244, tel. 12 662 45 33, 12 662 45 03
e-mail: p.baster@ur.krakow.pl
Godziny pracy: Przyjmowanie dokumentów: 24 lutego, godz. 10.00-15.00, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 103.

KIERUNKI: Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych,
Biotechnologia,

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. 4
31-425 Kraków

Studia stacjonarne i niestacjonarne
pok. 2, tel.: 12 662 53 18,
e-mail rekrutacja@ogr.ur.krakow.pl
Godziny pracy: 10.00 - 14.00

KIERUNKI: Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami,

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B
30-149 Kraków

Studia stacjonarne:
pok. 115, tel.: 12 662 46 16 lub 12 662 46 18
e-mail rekrutacja.wipie@ur.krakow.pl
Godziny pracy: pn-pt, godz.:10.00 - 14.00
Przyjmowanie dokumentów: sala nr 5, budynek A, WIPiE, ul. Balicka 116B

Studia niestacjonarne:
pok. 115, tel.: 12 662 46 16 lub 12 662 46 18
e-mail: rekrutacja.wipie@ur.krakow.pl
Godziny pracy: pn-pt, godz.:10.00 - 14.00
Przyjmowanie dokumentów: sala nr 5, budynek A, WIPiE, ul. Balicka 116B

KIERUNKI: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka,
Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149 Kraków

Studia stacjonarne:
pok. 0.5P,
tel. 12 662 47 62
12 662 48 52
e-mail: rekrutacja.wtz@ur.krakow.pl
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, piątek: godz. 9.00 - 12.00
środa, czwartek: godz. 11.00 - 14.00

UCMW - Weterynaria - rejestracja poprzez system ERK Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies