KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

OFERTA EDUKACYJNA

 

STUDIA II STOPNIA

 

KIERUNKI

SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

ROLNICTWO

- Agroekonomia
- Agrobiologia
- Agroturystyka

- Agroekonomia

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zagrożenia i ochrona ekosystemów
- Monitoring ekologiczny środowiska
- Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska
- Agroecology (studia w j. angielskim)

- Zagrożenia i ochrona ekosystemów
- Monitoring ekologiczny środowiska

BIOGOSPODARKA
(od 2016/2017)

- Inżynieria surowców i bioproduktów
- Ochrona zdrowia roślin

nie ma studiów

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA
(od 2016/2017)

- Zarządzanie środowiskiem
- Analityka środowiskowa

- Zarządzanie środowiskiem
- Analityka środowiskowa

EKONOMIA

- Ekonomika gospodarki żywnościowej
- Zarządzanie i marketing w agrobiznesie

- Ekonomika gospodarki żywnościowej
- Zarządzanie i marketing w agrobiznesie

WYDZIAŁ LEŚNY

LEŚNICTWO

- Gospodarka leśna
- Ochrona zasobów leśnych

- Gospodarka leśna

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

ZOOTECHNIKA

- Hodowla i użytkowanie zwierząt
- Bioinżynieria rozrodu zwierząt
- Żywienie i dietetyka zwierząt

BIOLOGIA

- Biologia stosowana

nie ma studiów

ICHTIOLOGIA I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

-

-

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

- Inżynieria sanitarna
- Infrastruktura obszarów wiejskich
- Inżynieria ekologiczna

- Inżynieria wodna i sanitarna

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

- Geodezja rolna i wycena nieruchomości
- Geoinformatyka

- Geodezja rolna i wycena nieruchomości
- Geoinformatyka

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

- Rozwój regionalny i wycena nieruchomości

- Rozwój regionalny i wycena nieruchomości

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

- gospodarka wodna
- inżynieria melioracyjna

nie ma studiów

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa

nie ma studiów

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

BIOTECHNOLOGIA

- Biotechnologia stosowana
- Analityka biotechnologiczna

nie ma studiów

OGRODNICTWO

- Agroekologia i ochrona roślin
- Sadownictwo
- Rośliny ozdobne
- Rośliny warzywne
- Bioinżynieria
- Rośliny lecznicze i prozdrowotne

- Agroekologia i ochrona roślin
- Sadownictwo i uprawa winorośli
- Rośliny ozdobne
- Rośliny warzywne
- Bioinżynieria
- Rośliny lecznicze i prozdrowotne

SZTUKA OGRODOWA

-

-

TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH (od 2016/2017)

-

-

INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURAL SCIENCE

-

-

ENVIRONMENTAL AND PLANT BIOTECHNOLOGY

-

-

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

- Inżynieria rolnicza i spożywcza
- Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
- Ekoenergetyka
- Mechatronika

- Inżynieria rolnicza i spożywcza
- Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
- Ekoenergetyka
- Mechatronika

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

- Inżynieria produkcji surowcowej
- Infrastruktura i logistyka

- Inżynieria produkcji surowcowej
- Infrastruktura i logistyka

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

- Odnawialne źródła energii
- Gospodarka odpadami

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

- Technologia żywności
- Żywienie człowieka z dietetyką

- Technologia żywności

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI


nie ma studiów

DIETETYKA


nie ma studiów

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies