KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

OFERTA EDUKACYJNA

 

STUDIA I STOPNIA

 

KIERUNKI

SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

ROLNICTWO

- Agroekonomia
- Agrobiologia
- Agroturystyka

- Agroekonomia

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Biotechnologia środowiska
- Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

-

BIOGOSPODARKA

- Bezpieczeństwo biosanitarne
- Bioinżynieria produkcji pierwotnej

- Bezpieczeństwo biosanitarne
- Bioinżynieria produkcji pierwotnej

JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

-

-

ZARZĄDZANIE

- Zarządzanie w agrobiznesie

- Zarządzanie w agrobiznesie

EKONOMIA

- Ekonomika agrobiznesu

- Ekonomika agrobiznesu

WYDZIAŁ LEŚNY

LEŚNICTWO

- Gospodarka leśna
- Ochrona zasobów leśnych

- Gospodarka leśna

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

-

nie ma studiów

PRZETWÓRSTWO DREWNA

-

nie ma studiów

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

ZOOTECHNIKA

- Hodowla zwierząt
- Hodowla i użytkowanie koni
- Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
- Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych

- Hodowla zwierząt

BIOLOGIA

- Biologia stosowana

nie ma studiów

BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT

-

nie ma studiów

ICHTIOLOGIA I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

-

-

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

-

- Inżynieria wodna i sanitarna

GEODEZJA
I KARTOGRAFIA

- Geodezja rolna i wycena nieruchomości

- Geodezja rolna i wycena nieruchomości

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

- Rozwój regionalny

- Rozwój regionalny

INŻYNIERIA
I GOSPODARKA WODNA

-

nie ma studiów

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa

-

nie ma studiów

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

BIOTECHNOLOGIA

- Biotechnologia stosowana

nie ma studiów

OGRODNICTWO

- Agroekologia i ochrona roślin
- Ogrodnictwo z marketingiem
- Bioinżynieria

- Agroekologia i ochrona roślin
- Ogrodnictwo z marketingiem
- Bioinżynieria

SZTUKA OGRODOWA

-

-

TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH

-

-

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

-

-

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

- Inżynieria produkcji
- Organizacja i zarządzanie

- Inżynieria produkcji
- Organizacja i zarządzanie

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

- Odnawialne źródła energii
- Gospodarka odpadami

- Odnawialne źródła energii
- Gospodarka odpadami

INŻYNIERIA BIOSYSTEMÓW

- Inżynieria biosystemów komunalnych
- Inżynieria bioweterynaryjna
- Mechatronika w inżynierii biosystemów
- Technika i energetyka w inżynierii biosystemów

nie ma studiów

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

- Technologia żywności
- Żywienie człowieka
- Bioinżynieria i bioprocesy

- Technologia żywności
- Winiarstwo

TOWAROZNAWSTWO

- Towaroznawstwo żywności

nie ma studiów

DIETETYKA

-

nie ma studiów

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

-

nie ma studiów

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies