KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

PRZEDMIOTY

 

Kandydaci, którzy zdawali na maturze poszczególne przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ujęte w poniższej tabeli, będą mogli przystąpić do rekrutacji na wymienione kierunki:

 

PRZEDMIOT

KIERUNKI PRZYRODNICZE

KIERUNKI EKONOMICZNE

KIERUNKI TECHNICZNE

BIOLOGIA

Bioinżynieria Zwierząt,
Biologia,
Biotechnologia,
Dietetyka,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska,
Jakość i Bezpieczeństwo Żywności,
Leśnictwo,
Ochrona Środowiska,
Ogrodnictwo,
Rolnictwo,
Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe,
Sztuka Ogrodowa,
Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych,
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
Zootechnika,
Weterynaria

Biogospodarka,
Ekonomia,
Towaroznawstwo,
Zarządzanie,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Architektura Krajobrazu,
Inżynieria Biosystemów,
Inżynieria Środowiska,
Inżynieria i Gospodarka Wodna,
Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Przetwórstwo Drewna

CHEMIA

Bioinżynieria Zwierząt,
Biologia,
Biotechnologia,
Dietetyka,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska,
Jakość i Bezpieczeństwo Żywności,
Leśnictwo,
Ochrona Środowiska,
Ogrodnictwo,
Rolnictwo,
Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe,
Sztuka Ogrodowa,
Zootechnika,
Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych,
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
Weterynaria

Biogospodarka,
Towaroznawstwo,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Architektura Krajobrazu,
Gospodarka Przestrzenna,
Inżynieria Biosystemów,
Inżynieria Środowiska,
Inżynieria i Gospodarka Wodna,
Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami,
Przetwórstwo Drewna

FIZYKA
Z ASTRONOMIĄ

Dietetyka,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska,
Jakość i Bezpieczeństwo Żywności,
Leśnictwo,
Ochrona Środowiska,
Ogrodnictwo,
Rolnictwo,
Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych,
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Biogospodarka,
Towaroznawstwo,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Geodezja i Kartografia,
Gospodarka Przestrzenna,
Inżynieria Biosystemów,
Inżynieria Środowiska,
Inżynieria i Gospodarka Wodna,
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami,
Przetwórstwo Drewna
Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

GEOGRAFIA

Bioinżynieria Zwierząt,
Biologia,
Leśnictwo,
Ochrona Środowiska,
Ogrodnictwo,
Rolnictwo,
Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska,
Sztuka Ogrodowa,
Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych,
Zootechnika

Biogospodarka,
Ekonomia,
Zarządzanie,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Architektura Krajobrazu,
Gospodarka Przestrzenna,
Inżynieria Biosystemów,
Inżynieria Środowiska,
Inżynieria i Gospodarka Wodna,
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami,
Przetwórstwo Drewna,
Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

INFORMATYKA

Bioinżynieria Zwierząt,
Biologia,
Ochrona Środowiska,
Rolnictwo,
Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska,
Zootechnika

Biogospodarka,
Ekonomia,
Zarządzanie

Geodezja i Kartografia,
Inżynieria Biosystemów,
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami,
Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

MATEMATYKA

Bioinżynieria Zwierząt,
Biologia,
Biotechnologia,
Dietetyka,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska,
Jakość i Bezpieczeństwo Żywności,
Leśnictwo,
Ochrona Środowiska,
Ogrodnictwo,
Rolnictwo,
Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe,
Sztuka Ogrodowa,
Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych,
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
Weterynaria,
Zootechnika

Biogospodarka,
Ekonomia,
Towaroznawstwo,
Zarządzanie,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Architektura Krajobrazu,
Geodezja i Kartografia,
Gospodarka Przestrzenna,
Inżynieria Biosystemów,
Inżynieria Środowiska,
Inżynieria i Gospodarka Wodna,
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami,
Przetwórstwo Drewna,
Technika Rolnicza i Leśna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

WOS

 

Ekonomia,
Zarządzanie

HISTORIA

 

Ekonomia,
Zarządzanie

j. angielski
j. włoski
j. francuski
j. rosyjski
j. hiszpański
j. łaciński i kultura antyczna
j. niemiecki

Weterynaria


 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies