KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

 

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

 

Informujemy, że system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na rok akademicki 2016/2017, dla kandydatów posiadających tytuł inżyniera, został uruchomiony 15 stycznia 2017 r.

 

Poniżej podajemy terminy rejestracji na poszczególne kierunki studiów:

 


Rejestracja na studia STACJONARNE

Architektura Krajobrazu (drugi nabór)

16.02.2017 r. - 20.02.2017 r.

Biotechnologia

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Biogospodarka (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 23.02.2017 r.

Dietetyka

15.01.2017 r. - 28.02.2017 r.

Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

15.01.2017 r. - 24.02.2017 r.

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 23.02.2017 r.

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

15.01.2017 r. - 28.02.2017 r.

Leśnictwo

15.01.2017 r. - 19.02.2017 r.

Ochrona Środowiska (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 23.02.2017 r.

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (trzeci nabór)

20.02.2017 r. - 28.02.2017 r.

Ogrodnictwo (drugi nabór)

16.02.2017 r. - 22.02.2017 r.

Rolnictwo (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 23.02.2017 r.

Sztuka Ogrodowa (drugi nabór)

16.02.2017 r. - 22.02.2017 r.

Technika Rolnicza i Leśna (trzeci nabór)

20.02.2017 r. - 28.02.2017 r.

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych (drugi nabór)

16.02.2017 r. - 22.02.2017 r.

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

15.01.2017 r. - 28.02.2017 r.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (trzeci nabór)

20.02.2017 r. - 28.02.2017 r.

Zootechnika

15.01.2017 r. - 24.02.2017 r.

 

Studia stacjonarne w języku angielskim:

Environmental and Plant Biotechnology

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Food Technology and Human Nutrition

02.02.2017 r. - 20.02.2017 r.


Rejestracja na studia NIESTACJONARNE

Geodezja i Kartografia (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 05.03.2017 r.

Gospodarka Przestrzenna (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 05.03.2017 r.

Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

15.01.2017 r. - 24.02.2017 r.

Inżynieria Środowiska (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 05.03.2017 r.

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 23.02.2017 r.

Leśnictwo

15.01.2017 r. - 19.02.2017 r.

Ochrona Środowiska (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 23.02.2017 r.

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (trzeci nabór)

20.02.2017 r. - 28.02.2017 r.

Ogrodnictwo (drugi nabór)

16.02.2017 r. - 22.02.2017 r.

Rolnictwo (drugi nabór)

13.02.2017 r. - 23.02.2017 r.

Sztuka Ogrodowa (drugi nabór)

16.02.2017 r. - 22.02.2017 r.

Technika Rolnicza i Leśna (trzeci nabór)

20.02.2017 r. - 28.02.2017 r.

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych (drugi nabór)

16.02.2017 r. - 22.02.2017 r.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (trzeci nabór)

20.02.2017 r. - 28.02.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies