KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

 

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE ERK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

 

Informujemy, że system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na rok akademicki 2016/2017, dla kandydatów posiadających tytuł inżyniera, został uruchomiony 15 stycznia 2017 r.

 

Poniżej podajemy terminy rejestracji na poszczególne kierunki studiów:

 


Rejestracja na studia STACJONARNE

Architektura Krajobrazu

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Biotechnologia

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Biogospodarka

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Dietetyka:

15.01.2017 r. - 28.02.2017 r.

Environmental and Plant Biotechnology (j. ang.):

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Geodezja i Kartografia

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Gospodarka Przestrzenna

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

15.01.2017 r. - 24.02.2017 r.

Inżynieria i Gospodarka Wodna

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Inżynieria Środowiska

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

15.01.2017 r. - 28.02.2017 r.

Leśnictwo

15.01.2017 r. - 19.02.2017 r.

Ochrona Środowiska

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Ogrodnictwo:

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Rolnictwo

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Sztuka Ogrodowa:

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Technika Rolnicza i Leśna

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

15.01.2017 r. - 28.02.2017 r.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Zootechnika

15.01.2017 r. - 24.02.2017 r.Rejestracja na studia NIESTACJONARNE

Geodezja i Kartografia

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Gospodarka Przestrzenna

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Inżynieria Środowiska

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Leśnictwo

15.01.2017 r. - 19.02.2017 r.

Ochrona Środowiska

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Ogrodnictwo

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Rolnictwo:

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Sztuka Ogrodowa

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Technika Rolnicza i Leśna

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

15.01.2017 r. - 15.02.2017 r.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

15.01.2017 r. - 12.02.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies